Буди одговоран носи маску

Врсте одлагалишта

Одлагалиште је место где се одлаже откривка. Захтеви који морају бити испуњени пре формирања одлагалишта су: Одлагалиште треба да буде по запремини довољно велико да прими откопани материјал Да буде на што краћој удаљености од откопних етажа Да се формира ван експлатационих граница копа Да буде сигурно за механизацију и људство које опслужује механизацију Подела … Прочитајте више Врсте одлагалишта

Синхрони мотор

Овај тип мотора је у стању да истовремено ради и као генератор и као мотор. Синхрoнe мaшинe сe углaвнoм кoристe кao гeнeрaтoри у eлeктрaнaмa, пoштo сe кao мoтoри дaнaс кoристe jeфтиниje и прoстиje aсинхрoнe мaшинe.

Учитавање…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.